Chongqing iSIA BIO-Technology CO.,LTD

   NO.388,jing dong fang Avenue,Beibei District,Chong qing,China
        Room 806-807,BlockC,Zhantao Technology Building, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province


   +86 13428762705 / +86 15118172036


ACCOUNT WITH INSTITUIION: BANK OF CHINA, CHONGQING,BEIBEI,SUB-BRANCH OPERATION DEP ARTMENT

BANK ADDRESS: NO.1 SHENG LI STREET,BEIBEI,CHONGQING

TELE: 0755-88823344

SWIFT CODE: BKCHCNBJ59A

BENEFICIARY: A/C NO.:113068794830

NAME: CHONGQING ISIA BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD

CopyRight © 2018-2025 Chongqing iSIA Bio-technology Co., Ltd all rights reserved.
Contact us at 0755-88823344